HAKKIMIZDA

TİSİT; Tarım İlaçları Sanayici, İthalatçı ve Temsilcileri Derneği, Milli Ekonomimize büyük katkılar sağlayan firmalarımız tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. 30 yılı aşkın bir süredir, Türk Tarımına, Türk Köylüsüne, Türk Çiftçisine ve Türk Sanayicisine önemli hizmetler sunmuştur. Türk Tarım İlacı Sanayi bu gün, dünya standartlarında üretim yapabiliyor, yabancı firmalarla rekabet edebiliyor ise, bunu mübalağasız TİSİT’e ve üyeleri olan yerli firmalarımıza borçludur. Bu gün, TİSİT’in, hem yurt içinde, hem de yurt dışında önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak tanınması, Tarım İlacı sektöründeki etkinliğinin bir sonucudur. TİSİT, mevcut üye profiliyle, Milli Tarım İlaçları Sanayini temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşudur.

 • Kısaca bahsetmek gerekirse, amacımız:
   
  • Türkiye’de Tarım İlaçları Sanayinin öneminin anlaşılmasını sağlamak, güçlü ve etkin bir şekilde yerli sanayimizi temsil etmek.
   
  • Dünyadaki benzer derneklerle iş birliği içinde olmak ve faaliyetleri koordine etmek.
   
  • Tarım ilaçlarının doğru ve güvenli kullanımı konusunda, üyelerimizin ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler planlamak, yayınlar hazırlamak, konferanslar düzenlemek.
   
  • Gelişmiş ülkeler sanayicileri ile iş birliğini sağlamak.
   
  • Tarım ilaçları sanayi için;  yeni teknolojik yatırımları, formülasyon teknolojilerini, kaliteyi ve çevre duyarlılığını teşvik etmek
   
  • Tarım ilaçları sanayinin uyumlu ve verimli çalışması için gerekli olan imkân ve şartları sağlamak,
   
  • Tarım ilaçlarının bilinçli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, toplum tarafından tarım ilacının memleket ekonomisine katkısının daha iyi anlaşılmasını temin etmek
   
  • Gıda güvenliği ve güvenirliliği konularında toplumu bilinçlendirmek.
   
  • Tarım ilacı sanayi ve ticaretinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek.
   
  • Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir.
   

YÖNETİM :

TİSİT Yönetim Kurulu; Tarım ilaçları üretimi, ithalatı ve pazarlanması sektöründe önde gelen firmaların profesyonel ya da işveren yönetici konumundaki kişilerden oluşmaktadır. Tarım sektörünün ve buna bağlı olarak Tarım İlaçları Sanayinin sıkıntılarının çözümüne ortak yaklaşım, dernek yöneticilerinin geleceğe bakışlarındaki benzerlik, TİSİT faaliyetlerinde ve projelerinde işbirliği ve genel konularda konsensüsün sağlanmasında kolaylık sağlamaktadır.

YÖNETİM KURULU:

Ünvanı

Adı ve Soyadı

Firma Adı

Başkan

Harun Kipge

Agrofarm Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Başkan Vekili    

Ferhan Tezcan

Agrotez Tarım Sanayi ve Ticret A.Ş.

Sekreter üye      

Faruk Eroğlu  

Agrobest Grup Tar.İlaç.Toh. İmal.İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

Muhasip üye         

Vural Beydağ  

Atlantik Tarım İlaçları Ltd.Şti.

Üye                         

Mustafa Büyükeğen

Safa Tarım A.Ş.

 

ÇALIŞAN KADROSU:

Görevi

Adı ve Soyadı

Mesleği

Genel Sekreter    

Dr. Hüseyin Aydınoğlu

Kimya Yüksek Mühendisi / Tarım İlaçları Uzmanı

Ankara Temsilcisi

Dr. Hulusi Ütebay

Ziraat Yüksek Mühendisi

Sekreter      

Mutlu Yılmaz

Muhasebe ve Finans