TİSİT

TİSİT; Tarım İlaçları Sanayici, İthalatçı ve Temsilcileri Derneği, Milli Ekonomimize büyük katkılar sağlayan firmalarımız tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. 30 yılı aşkın bir süredir, Türk Tarımına, Türk Köylüsüne, Türk Çiftçisine ve Türk Sanayicisine önemli hizmetler sunmuştur. Türk Tarım İlacı Sanayi bu gün, dünya standartlarında üretim yapabiliyor, yabancı firmalarla rekabet edebiliyor ise, bunu mübalağasız TİSİT’e ve üyeleri olan yerli firmalarımıza borçludur. Bu gün, TİSİT’in, hem yurt içinde, hem de yurt dışında önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak tanınması, Tarım İlacı sektöründeki etkinliğinin bir sonucudur. TİSİT, mevcut üye profiliyle, Milli Tarım İlaçları Sanayini temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşudur.

Kısaca bahsetmek gerekirse, amacımız:

 • Tarım ilacı sanayi ve ticaretinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek,
 • Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak
 • Tarım ilaçları sanayinin uyumlu ve verimli çalışması için gerekli olan imkân ve şartları sağlamak,
 • Tarım ilaçlarının bilinçli ve ekonomik kullanılmasını ve Tarım ilacının memleket ekonomisine katkısının toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını temin etmek olarak özetlenebilir.
 • Türkiye’de Tarım İlaçları Sanayinin öneminin anlaşılmasını sağlamak, güçlü ve etkin bir şekilde yerli sanayimizi temsil etmek.
 • Dünyadaki benzer derneklerle iş birliği içinde olmak ve faaliyetleri koordine etmek.
 • Tarım ilaçlarının doğru ve güvenli kullanımı konusunda, üyelerimizin ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler planlamak, yayınlar hazırlamak, konferanslar düzenlemek.
 • Gelişmiş ülkeler sanayicileri ile iş birliğini sağlamak.
 • Tarım ilaçları sanayi için;  yeni teknolojik yatırımları, formülasyon teknolojilerini, kaliteyi ve çevre duyarlılığını teşvik etmek
 • Tarım ilaçları sanayinin uyumlu ve verimli çalışması için gerekli olan imkân ve şartları sağlamak,
 • Tarım ilaçlarının bilinçli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, toplum tarafından tarım ilacının memleket ekonomisine katkısının daha iyi anlaşılmasını temin etmek
 • Gıda güvenliği ve güvenirliliği konularında toplumu bilinçlendirmek.
 • Tarım ilacı sanayi ve ticaretinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek.
 • Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir.

 

30. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Sayın üyelerimiz, sektörümüzün vefakâr temsilcileri;

TİSİT olarak, tarım ilacı sektöründe 30 yılımızı tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz. Geçen süre zarfında, tarım ilaçları konusunda, sektörümüz açısından bazı olumsuz gelişmeler oldu. Bu gelişmeler karşısında  sarsıldığımız anlar oldu, ancak yılmadık ve yıkılmadık. TİSİT ve üyeleri olarak, Milli Tarım İlaçları Sanayimizi daima destekledik ve hep yanında durduk. Bu gün tarım ilaçları sanayimiz,  gelişmiş ülkeler standardında ilaç üretebiliyor ise, bunu mübalağasız, TİSİT’ e ve onun vefakâr üyelerine borçludur. Yine bugün Türk Çiftçisi dünya standartlarında tarım ilacını,  ucuz bir şekilde temin edebiliyor ise, bu sonuçta da TİSİT’in vefakâr üyelerinin katkısı inkâr edilemez!

İyi Tarım Uygulamaları doğrultusunda, tüm üyelerimizle birlikte,  Bakanlığın “Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda” anlayışına katkı sunmanın gayreti içinde daha nice başarılı yıllar temenni ediyor, 30. kuruluş yıl dönümümüzü hep birlikte kutluyoruz.

 

TİSİT Ailesi