IPM ve Doğru İlaç Kullanımı

Entegre mücadele (bütünleşik mücadele, IPM) her türlü zararlı ile mücadelede çevreyi öne alarak bütün mümkün yöntemlerin bir arada kullanılmasıdır. IPM bir sistem olması sebebiyle de zararlı mücadelesinin bir sistem bütünlüğü içerisinde ele alınması gerekmektedir. IPM ilaca alternatif değildir. IPM sadece bir biyolojik mücadele, bir kültürel mücadele de değildir. IPM; hastalık, zaralı ve yabancı otların kontrolünde, ilaçlı mücadele dahil,  mevcut mücadele yöntemlerinin tümünün bir program, bir sistem dahilinde kullanıldığı  bir mücadele şeklidir. IPM de alternatif mücadele yöntemleri zararlı kontrolünde başarısız kalıyor ise, ilaçlı mücadeleye başvurulur. Kısaca ilaçlı mücadele IPM de en son çaredir. Ülkemizde uzun yıllardan beri hem araştırma hem de uygulama alanında entegre mücadeleyi görmekteyiz. Bu bağlamda elde edilen başarılar azımsanmayacak bir seviyededir. Ancak, çevre meseleleri arttıkça çevreyi koruyucu sistemlerin daha önemli hâle gelmesi, mevcut sistemin geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır. 

©TİSİT

ÜYE GİRİŞİ

Masaüstü versiyonu görüntüle
  • facebook