İlaç Kalıntıları

İlaç  kalıntıları:

Tarım ilaçları veya pestisitler veya en son ismiyle Bitki Koruma Ürünleri; tarım ürünlerine tarlada ve depolarda zarar veren ve önemli oranda verim kaybına yol açan bitki hastalık, zararlı ve yabancı otlarını kontrol etmek ve bunların ürünlere vermiş olduğu zararları önlemek  amacıyla kullanılmaktadır. Bitki Koruma ürünlerinin kullanılmasından sonra, aktif maddesinin, metabolitlerinin ve bozunma ürünlerinin bitkide, ürün üzerinde veya ürün içinde, toprakta ve suda kalabilen ve analizlerle tespit edilebilen miktarlarına da “Pestisit Kalıntısı” denir.

BKÜ’nin tarım ürünlerine uygulanması, kalıntı miktarının düzeyini de etkilediği için, BKÜ uygulamaları ayrı bir öneme haizdir. Gıdaların üretimi, taşınması, dağıtımı ve işlenmesi aşamalarında bitki koruma prensiplerine uygun olarak güvenli bir pestisit kullanımı yapılırsa, kullanımından beklenen etkinin görülmesi yanında, minimum miktarda pestisit kullanılacağı için gıdalarda olabilecek kalıntı miktarı da minimum düzeye inmiş olacaktır.

Maksimum Rezidü Miktarı, MRL, nasıl belirlenir?

Pestisitlerin gıdalarda bulunmasına izin verilen miktarı olan  MRL’nin tespit edilmesinde oldukça güvenli bir yol izlenmektedir.

Öncelikle bir pestisit aktif maddesinin, “deney hayvanlarında gözlenebilen hiçbir yan etki göstermeyen dozu” belirlenmektedir. Buna NOEL (gözlenebilen hiçbir yan etki göstermeyen doz) değeri denir ve mg/kg olarak ifade edilir.

NOEL değeri belirlendikten sonra, toplumdaki çocuk veya doğmamış bebekler gibi hassas gruplar da dikkate alınarak, değerlendirme sırasındaki mevcut bilgiler ışığında, tüketiciye fark edilebilir herhangi bir sağlık riski teşkil etmeyen, bir bireyin vücut ağırlığı esas alınarak, tüm yaşamı boyunca gıdalarla günlük olarak alabileceği madde miktarı olan ADI nin tespiti için;  bulunan NOEL değeri, bir güvenlik faktörüne, genellikle 100 e,  bölünür ve o pestisitin, kabul edilebilir günlük alım miktarı yani ADI değeri, mg/kg veya ppm  cinsinden belirlenir.

İyi tarım uygulamaları ve bulunan bu ADI değerleri dikkate alınarak, o pestisitin kullanıldığı tarım ürünlerinde/ gıdalarda bulunabileceği maksimum kalıntı miktarı, yani MRL değerleri (mg/kg; ppm) tespit edilir.

FAO’nun bir MRL listesi olmasına rağmen her ülkenin kendine has bir MRL listesi de mevcuttur.

©TİSİT

ÜYE GİRİŞİ

Masaüstü versiyonu görüntüle
  • facebook