Ruhsatlandırma

Ülkemizde bitki sağlığı sisteminde kullanılması düşünülen herhangi bir BKÜ’nün öncelikle 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanuna” göre mevcut Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir. Bakanlığın onay vermediği hiçbir BKÜ bitki sağlığı hizmetlerinde kullanılamaz! Bu onay işlemine RUHSATLANDIRMA denilir. BKÜ’lerinin Ruhsatlandırma usul ve esasları, bu kanuna dayalı olarak uygulamaya aktarılan “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik’te” belirtilmektedir.  Bir BKÜ ve içerisindeki aktif maddesi, bu yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra ancak ithal edilebilir, üretilebilir, satılabilir, dağıtılabilir ve kullanılabilir.


Bu yönetmeliğe göre özet olarak; Türkiye’de dört (4) çeşit ruhsatlandırma söz konusudur.
1. Aktif maddesi Türkiye’de ilk defa kullanılacak olan bir BKÜ ruhsatlandırılması.
2. Birinci maddeye göre daha önceden ruhsatlandırılmış olan bir BKÜ içindeki aynı aktif maddeyi, farklı bir yüzdede içeren aynı formülasyon tipindeki bir BKÜ nün ruhsatlandırılması

3. Birinci maddeye göre daha önceden ruhsatlandırılmış olan BKÜ içindeki aktif maddeyi aynı oranda içeren fakat formülasyon tipi farklı olan bir BKÜ nün ruhsatlandırılması,

4.  Daha önceden ruhsatlı bir BKÜ emsal alan BKÜ ruhsatlandırılması yani EMSALDEN RUHSATLANDIRMADIR.

Ruhsatı talep edilen BKÜ içinde kullanılacak olan aktif FAO, WHO ve AB spesifikasyonlarına uygun olması bir zorunluluktur.

Geçerlik süresi 10 yıl olan, İTHAL ve İMAL olmak üzere, iki çeşit ruhsat belgesi düzenlenir. .
Ruhsatların geçerlilik süresi 10 yıldır. 10 yıllık kullanım süresi sona eren BKÜ ruhsatları, Bakanlık tarafından ya 10 yıllık sürelerle yenilenir, ya askıya alınır yahut da  iptal edilir.

1.İthal ruhsatlar; yukarıdaki şartları sağlamak kaydıyla, ülkemize bitmiş ürün yani hazır mamul olarak ithal edilen BKÜ için düzenlenir.

2. İmal ruhsatlar; Türkiye’de üretilen (fason dahil) BKÜ için düzenlenir. Bunların üretiminde kullanılan aktif maddeler, FAO, WHO ve AB spesifikasyonlarına uygun olması koşuluyla, genellikle yurt dışından ithal edilmektedir.

Web sayfamızın yönetmelikler kısmında bulunan BKÜ ruhsatlandırma yönetmeliğinde detaylı bilgi edinmek mümkündür.

Türkiye’nin Yerli ve Milli BKÜ Sanayinde faaliyet gösteren firmalarımız, genellikle EMSALDEN RUHSATLANDIRMA sistemine göre BKÜ ruhsatlandırarak ticari faaliyette bulunurlar. Bu bakımdan emsalden ruhsatlandırmaya biraz değinmek uygun olur.

 Emsalden Ruhsatlandırma
Emsal BKÜ, Türkiye’de ilk defa ruhsat almış olan orijinal bir Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) ile ayni aktif maddeyi, ayni oranda içeren ve ayni formülasyon tipindeki BKÜ nün ruhsatlandırılmasıdır. Emsalden ruhsat, daha ziyade patent süresi sona eren etken maddeleri içeren BKÜ Formülasyonları için geçerlidir. Patentli aktif maddeleri, patent sahibinden izin almadan üretmek, satmak ve BKÜ içinde kullanarak ticaretini yapmak Sınai Mülkiyet Kanunu gereği yasal değildir. Ancak ticaret yapılmadığı sürece, bu yasa BKÜ ruhsatı alınması amacıyla yapılacak çalışmalara engel teşkil etmez.

©TİSİT

ÜYE GİRİŞİ

Masaüstü versiyonu görüntüle
  • facebook