Başkandan

Başkandan

Türkiye Gıda Egemenliğini ve Rekabetini Emsal İlaçlara Borçludur

Derneğimiz TİSİT( Tarım İlaçları Sanayici, İthalatçı ve Temsilcileri Derneği),1985 yılında, Türk tarımına daha etkin bir hizmet vermek isteyen yerli firmalar tarafından kurulmuştur. 30 yılı aşkın bir süredir Türk tarımının ve dolayısıyla Türk çiftçisinin ve Köylüsünün hizmetindedir.  TİSİT, milli tarım ilaçları sanayi ve sektörünün duayen kuruluşu ve tek temsilcisidir. TİSİT, fedakâr üyeleri vasıtasıyla, bitkisel üretim için hayati öneme sahip bir üretim girdisi olan tarım ilaçlarını, hem ucuz hem de kaliteli olarak Türk çiftçisinin hizmetine sunmayı önemli bir görev saymıştır. Asla fahiş karlar peşinde koşmamış bundan sonrada koşmayacaktır. Türk çiftçisi bugün gelişmiş ülkeler standartlarında kaliteli bir tarım ilacı kullanıyorsa, bunu TİSİT’in fedakâr üyelerine borçludur. 30 yıla yakın bir süredir yüz akıyla sürdürmüş olduğu bu görevini, bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. Tarım ülkemiz için stratejik bir sektör ise, Yerli ve Milli Tarım İlaçları Sanayimiz de, Türk Tarımı için o derece stratejiktir!

Bu görev ve hizmet süreci içerisinde, sektörümüzü ve dolayısıyla tarımımızı,  sıkıntıya sokan sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar ilgili devlet kurumlarımızın ve değerli yetkililerinin ilgi ve yardımıyla da her zaman sektörümüzle birlikte çözülerek aşılmıştır.  Dolayısıyla TİSİT, Türk milli ilaç sanayi ve Türk tarımı adına ilgisinin olduğu tüm devlet kurumlarımıza ve yetkililerine müteşekkirdir.

Gıdanın kıymeti, varlığında değil, yokluğunda anlaşılır. O nedenle, stratejik bir öneme haiz olan Gıda gereksiniminin özellikle dışa bağımlı olmadan giderilmesi ve uluslar arası gıda ticaretinde rekabet edebilir düzeye gelinebilmesi için Tarım Politikaları ülke ekonomilerinde önemli yere sahiptir. Tarımsal üretim stratejik bir konu olması yanında, ayrıca bir Ulusal Güvenlik meselesidir.

 Bugün 77 milyona yaklaşan insanımız ile ülkemizi ziyarete gelen 35 Milyon turisti besleyen Türk Tarımı, 2050 yılında 100 Milyona yaklaşan nüfusumuz ve 50 Milyona ulaşacak turistimiz ile toplam 150 milyon insanı besleyebilecek bir hale gelmelidir. Ülkemizde tarım alanlarının sürekli azalmakta olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla 2050 hedefine ulaşmak için, birim alandan daha fazla ürün almak bunu da en rekabetçi şekilde yapmak ana gaye olmalıdır.

Tarımda, ekonomik üretim, gelişmiş üretim teknik ve metotlarının uygulanmasının yanında ucuz ve kaliteli girdi teminiyle mümkündür. Bu girdilerden en önemlisi de bitkisel üretimde, %60 lara varan ürün kayıplarına neden olan zararlılarla mücadele için kullanılan tarım ilaçlarıdır. Tarım ilaçları KALİTELİ ve UCUZ olmalı, çiftçilerimiz tarafından rahatlıkla satın alınabilmeli ve temin edilebilmeli ki üreticimiz ekonomik üretim yapabilsin. Ekonomik üretim ise EMSAL İLAÇLAR olmadan gerçekleşemez. Bunu akıldan çıkarmamalıyız. Kaliteli emsal ilaçlar tarımsal üretimin sigortasıdır. Rekabetçi bir zirai mücadele politikanız yoksa rekabetçi tarım ürünü üretemezsiniz. Gıdayı, yiyeceği kontrol etmenin en kolay yolu ve yöntemi de zirai mücadele ilaçlarını kontrol etmektir.

Tarımsal üretimde (rekabetçi) dünyada en büyük olan ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, ABD ve Brezilya dır.  Bu gelişmeyi hemen hemen tamamen EMSAL İLAÇLAR ile başarmışlardır. Türkiye’nin hedefi beşinciliktir. Bu da ancak, muadilleri kalitesinde olan ve fakat onlardan 5-30 kat daha ucuz emsal ilaçların tarımda kullanılması ile olacaktır. Rekabetçi gıda üretimi, ihracatı emsal ilaçlar olmadan imkânsızdır. Sonuçta, bu ucuz ve kaliteli ilaç üretimi,  hiçbir AB ülkesinde olmayan 28 fabrika da %99 kurulu kapasite yerli şirketlerimiz tarafından gerçekleşmiştir. İmrenilen yatırımlar 50 yıldır gelişen formulasyon teknolojisiyle,  bilgisiyle, uzmanlaşmış kadrosuyla sektörde faaliyet gösteren sanayicilerimiz; ülkemizi sadece bir Pazar gibi görmeyerek risk almış, yatırım yapmışlar, istihdam sağlamışlardır. Hepsinden de önemlisi asgari 500 Milyar Dolarlık Tarımsal varlığımızı koruyarak ekonomiye yıllık yaklaşık 35 milyar dolarlık bir katkı sağlamıştır. TİSİT üyelerinin emsal ilaç üretimleriyle ve ithalatıyla ilaç fiyatları 5-30 kat düşmüş ve çiftçilerimiz BKÜ (Bitki Koruma Ürünleri) kullanır hale gelmiştir, en önemlisi gıda egemenliğimizin korunmasına önemli katkı sağlamıştır.

Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkelerinde 5 milyar USD civarında bir tarım ilacı pazarı mevcuttur. Bu pazarlarda, dünyada bu konuda güçlü ülkelerin şirketleriyle, ülkemizi bir ticaret ve üretim merkezi haline getirmek mümkün olup, bunun için sanayinin teşvik edilecek politikalara ve bu konuda gelişmiş ülke sanayileriyle işbirliğine ihtiyacı vardır. TİSİT üyeleri ve yerli sanayimizin temsilcileri bu işbirliklerini kurmaya, geliştirmeye isteklidir ve hazırdır. Yeter ki önünü görebilsin.

 

Tarım Bakanlığımızın bugüne kadar rekabeti artırıcı, kaliteyi artırıcı, ülke çiftçisi-tarımı lehine politikalar üretmesi, yerli sanayimizin temsilcilerinin gelecek planlamalarına olumlu katkı sağlamıştır. Bundan sonrada bu olumlu politikaların sürdürüleceğine inancımız tamdır.

Kurulu formulasyon üretim kapasiteleri bu iş için yeterli olup önemli aktif madde üretimleri yatırımlarının teşvik edilmesine ihtiyaç vardır.

 

Harun KİPGE

TİSİT Yönetim Kurulu Başkanı

©TİSİT

ÜYE GİRİŞİ

Masaüstü versiyonu görüntüle
  • facebook