Hizmetlerimiz

TİSİT;  toprak işlemeden, tohum ekimine, üretimden hasat anına ve ürün depolanmasına kadar, tarımın her safhasında, faaliyetlerin içinde ve odağındadır. Bu çerçevede üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla sonuçlandırmıştır. Ve her zaman görev üstlenmeye hazır olmuştur.

Misyon doğrultusunda hizmetlerimizi;

1.       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iş birliği içinde bayi eğitimleri yapmak,

2.       Üreticileri ve bayileri bilgilendirme amaçlı haber bültenleri hazırlanmak,

3.       Tarım ilaçları konusunda ya tek başına ya da ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla müştereken sempozyumlar, kongreler, paneller düzenlenmek,

4.       Tarım ilaçlarını ilgilendiren tüm konularda, çeşitli kamu kurumlarının hazırlamakta olduğu kanun, tüzük,  yönetmelik ve talimatlar için sektörün sorunlarını çözücü ve önünü açıcı yönde görüş bildirmek,

5.       Beş yıllık plan çalışmalarında Tarım İlaçları ile ilgili Özel İhtisas Komisyonlarına, kurumsal olarak aktif bir şekilde katılmak,

6.       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iş birliği içinde, tarım ilaçlarının çevreye etkilerini önlemek amacına yönelik projeler yapmak,

7.       Tarım ilacı bayi eğitimlerine katkı sağlamak,

8.       Tarım ilaçları milli sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak

9.    Tarım ilaçları sektörüne kimlik kazandırmak

10.    Ulusal ve Uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak

11.    Dernek üyeleri arasında birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmak olarak özetlenebilir.

©TİSİT

ÜYE GİRİŞİ

Masaüstü versiyonu görüntüle
  • facebook