İTU/IPM ve Doğru İlaç Kullanımı

İyi Tarım Uygulamaları içinde Entegre mücadele (IPM) yani Entegre Zararlı Yönetimi; her türlü zararlı ile mücadelede çevreyi öne alarak bütün yöntemlerin bir arada koordineli olarak zararlı organizma mücadelesinde kullanılmasıdır. IPM BKÜ kullanımına bir alternatif değildir. IPM sadece bir biyolojik mücadele, kültürel bir mücadele de değildir. IPM; hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrolünde, ilaçlı mücadele dahil, mevcut mücadele yöntemlerinin tümünün bir program, bir sistem dahilinde koordineli olarak kullanıldığı bir mücadele şeklidir. Alternatif mücadele yöntemleri zararlı kontrolünde başarısız kalıyor ise, IPM içinde BKÜ ile mücadeleye başvurulur.

Ülkemizde uzun yıllardan beri hem araştırma hem de uygulama alanında entegre mücadeleyi görmekteyiz. Bu bağlamda elde edilen başarılar azımsanmayacak bir seviyededir. Ancak, çevre hassasiyetinin giderek artması, çevreyi koruyucu sistemlerin daha önemli hâle gelmesi, mevcut IPM sistemin geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır.