Hizmetlerimiz

TİSİT; toprak işlemeden tohum ekimine, üretimden hasada ve depolamaya kadar geçen her safhasında, tarımsal faaliyetlerin içinde ve odağındadır. Bu çerçevede üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla sonuçlandırmıştır. Ve her zaman görev üstlenmeye hazır olmuştur.

Misyon doğrultusunda hizmetlerimizi;

1.       Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde BKÜ Bayi eğitimleri yapmak,

2.       Üreticileri ve BKÜ Bayilerini bilgilendirme amaçlı haber bültenleri hazırlanmak,

3.       Bitki Koruma Ürünlerikonusunda ya tek başına ya da ulusal ve uluslararası kuruluşlarla müştereken sempozyumlar, kongreler, paneller düzenlenmek,

4.       Bitki Koruma Ürünlerini ilgilendiren tüm konularda, çeşitli kamu kurumlarının hazırlamakta olduğu kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar için sektörün sorunlarını çözücü ve önünü açıcı yönde görüş bildirmek,

5.       Beş yıllık plan çalışmalarında Bitki Koruma Ürünleri (Tarım İlaçları) ile ilgili Özel İhtisas Komisyonlarına, kurumsal olarak aktif bir şekilde katılmak,

6.       Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde, Bitki Koruma Ürünlerinin çevreye olumsuz etkilerini önlemek amacına yönelik projeler yapmak,

7.       Yerli Bitki Koruma ÜrünleriSanayinin gelişmesine katkıda bulunmak,

8.       Bitki Koruma ÜrünleriSektörüne kimlik kazandırmak,

9.     Ulusal ve Uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak,

10.    Dernek üyeleri arasında birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimî kılmak olarak özetlenebilir.