Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

TİSİT; bitkisel üretiminde, sürdürülebilir bir bitki sağlığı sistemi içinde IPM kurallarına uygun sürdürülebilir Bitki Koruma Ürünü kullanılmasını sağlamak için mevcut bilgi ve becerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmayı hedefler.

Grup Çalışması

TİSİT, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecek görüş ve önerilerinin oluşturmasını sağlamak için uygun grup çalışması ortamını sağlar.