Emsalden Ruhsatlandırma

3. Emsalden ruhsatlandırma.
 
1.Aktif madde itibarıyla yeni bir tarım ilacı formülasyonun ruhsatlandırılması: Bir aktif 
 
madde, ilk defa Türkiye’de kullanılacak ise; o aktif maddenin, toksikolojik ve  eko toksikolojik 
 
özellikleri, çevreye etkileri, gıdalarda ve sulardaki kalıntısı, faydalı faunaya etkisi, mutagenik, 
 
teratogenik ve onkonojik özellikleri, biyolojisine ait çalışmalar, kimyasal ve fiziko-kimyasal 
 
özelliklerine ait  tüm araştırma ve denme sonuçları, ruhsatı talep edilen  formülasyon tipine 
 
ait benzer çalışmaların tamamının ve Türkiye’de kullanılmasını istenilen bitkideki etmene 
 
karşı, en az iki farklı coğrafik bölgede, şayet  seralarda da kullanılması isteniliyor ise, bir adet 
 
de serada olmak üzere 3 adet  yapılan biyolojik etki denemeleri ile,  o üründeki kalıntı 
 
denemelerinin Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Yeni aktif madde patentli olabileceği gibi, 
 
patent süresi dolmuş olan bir aktif madde de olabilir. Bu araştırma ve incelemelerden 
 
geçerek olumlu bulunan o aktif maddeyi içeren tarım ilacı formülasyonuna ülkede kullanım 
 
ruhsatı verilir. Bu ruhsat sistemine “Aktif Madde itibarıyla yeni bir formülasyonu 
 
Ruhsatlandırılması” adı verilmektedir.
 
2.Ruhsatlı ilacın etiketine farklı bir bitkide veya etmende tavsiye konusunun yazılması: 
 
Ruhsatlandırılmış bir BKÜ farklı bir bitkideki bir etmene karşı veya ayni bitkideki farklı bir 
 
etmene karşı ilacını kullandırmak isterse, o ürün ve etmende biylojik deneme yaptırılması ve 
 
ürün farklı ise kalıntı sonuçlarının da yapılarak Bakalanlığa sunulması gerekmektedir.
 
Emsalden Ruhsatlandırma: Emsal İlaç, Türkiye’de ilk defa ruhsat almış olan orijinal bir tarım 
 
ilacı(Bitki Koruma Ürünü) ile ayni aktif maddeyi, ayni oranda içeren ve ayni formülasyon 
 
tipindeki tarım ilaçlarının ruhsatlandırılmasına uygulanan bir sistemdir. Emsalden ruhsat, 
 
patent süresi dolmuş olan aktif maddelerin kullanıldığı formülasyonlar için geçerlidir. Patentli 
 
aktif maddeleri, patent sahibinden izin almadan kullanıp, emsal ilaç ruhsatlamak mümkün 
 
değildir. Emsal ilaçlar, hastalık, zararlı ve yabancı otları, orijinal ilaç gibi, ayni etki 
 
mekanizması ile kontrol etmekte ve ayni etkinlik seviyesinde bulunmaktadır. Emsal ilaçlarda 
 
kullanılan aktif maddeler, orijinal ilaçtaki aktif madde ile ayni özelliklerdedir. Kullanıldığı 
 
ürüne herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Su, toprak ve hava için, orijinal ilaç nasıl bir etki 
 
yapıyor ise, emsal ilaçta da aynıdır. Farkı yoktur. Yerli sanayimiz genelde bu ruhsat 
 
sisteminden Bitki Koruma Ürünleri ruhsatlamaktadır. Aktif maddelerin patent süresi 
 
dolduğunda, diğer bir deyimle o aktif maddenin üzerindeki koruma kalkanı kalkıp üretilmesi 
 
mümkün hale geldiğinde, bu aktif maddeler emsalden ruhsat sisteminde kullanılmaktadır. 
 
Patentli aktif maddelerin emsalden ruhsatlandırılması yasaktır ve dolayısıyla izinsiz 
 
kullanılması mümkün değildir.