Misyon & Vizyon

Vizyonumuz

Sürdürülebilir tarımsal faaliyeti desteklemek, tarım alanlarımızın, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak, doğal dengenin bozulmasını önlemeye çalışmak.

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve Entegre Mücadele İlkeleri (IPM) anlayışında, Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) kullanılmasına gayret etmek.

Tarladan sofraya sağlıklı ve güvenilir gıda akışına yardımcı olmak.

Yerli Bitki Koruma Ürünleri Sanayiinde çevre dostu ve kaliteli Bitki Koruma Ürünü üretilmesine katkı sunmak ve FAO, WHO, EU spesifikasyonlarına uygun pestisit teknik maddesinin kullanıldığı belirlenen hazır mamul BKÜ ithal edilmesini sağlamak.

Misyonumuz

Avrupa Birliği ve Gelişmiş ülkeler standardında Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) Ruhsatlandırmak, üretmek, ithal etmek ve Türkiye’nin bitki sağlığı sisteminde bu BKÜ’ nün kullanılmasını temin ederek güvenilir gıda üretimine ve ülkemizin gıda egemenliğine destek vermek.

Yerli ve Milli Bitki Koruma Ürünü Sanayinin güçlenmesi ve gelişmesi için Yüksek Teknolojinin sektörde hâkim olmasına öncülük etmek, sanayinin sorunları ve çözüm önerileri konusunda bakanlıklara yardımcı olmak.

Bitki Koruma Ürünü üretiminde ve ticaretinde etik kuralların yerleşmesini sağlamak.

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve Entegre Mücadele İlkeleri (IPM) doğrultusunda, Bitki Koruma Ürünü uygulanması politikalarına yardımcı olmak.

Bitki Koruma Ürünü uygulamalarından kaynaklanan çevre sorunlarının önüne geçmek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması için gayret sarfetmek.