Amacımız

Amacımız:

 • Bitki Koruma Ürünleri sanayi ve ticaretinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek,
 • Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak,
 • Bitki Koruma Ürünleri Sanayinin uyumlu ve verimli çalışması için gerekli olan imkân ve şartları sağlamak,
 • Bitki Koruma Ürünlerinin bilinçli ve ekonomik kullanılmasını ve Bitki Koruma Ürünlerinin memleket ekonomisine katkısının toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını temin etmek,
 • Türkiye’de Yerli Bitki Koruma Ürünleri Sanayinin öneminin anlaşılmasını sağlamak, güçlü ve etkin bir şekilde yerli sanayimizi temsil etmek,
 • Dünyadaki benzer derneklerle iş birliği içinde olmak ve faaliyetleri koordine etmek,
 • Bitki Koruma Ürünlerinin doğru ve güvenli kullanımı konusunda, üyelerimizin ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler planlamak, yayınlar hazırlamak, konferanslar düzenlemek,
 • Gelişmiş ülkelerin sanayicileri ile iş birliğini sağlamak,
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Sanayi için yeni teknolojik yatırımları, formülasyon teknolojilerini, kaliteyi ve çevre duyarlılığını teşvik etmek,
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Sanayinin uyumlu ve verimli çalışması için gerekli olan imkân ve şartların oluşmasına katkı sunmak,
 • Bitki Koruma Ürünlerinin bilinçli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, toplum tarafından Bitki Koruma Ürünlerinin (tarım ilacı) kullanımının ülke ekonomisine katkısının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak,
 • Ülkemizin Gıda Egemenliği ve gıda güvenliği konularında toplumu bilinçlendirmek,
 • Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak.