Etkinliklerimiz

1.       26-27 Haziran 2014 tarihlerinde, Çin CCPI ile müştereken “AgroChemX Türkey 2014” konferans ve fuarı düzenlenmiştir.

EtkinliklerimizEtkinliklerimizEtkinliklerimizEtkinliklerimiz